Περιοδικό Ψυχολογία

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ είναι το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας.

Περιοδικό Ψυχολογίας

  Στόχος της ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια του επιστημονικού λόγου και στη διάδοση της έγκυρης ψυχολογικής γνώσης που παράγεται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς από Έλληνες και μη επιστήμονες. Επίσης, να συμβάλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου και στην ενημέρωση σε επιστημονικά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος της ψυχολογίας.

  Επιδίωξη της Συντακτικής Επιτροπής είναι να καλυφθούν όλοι οι τομείς της επιστήμης της Ψυχολογίας και να αποτελέσει η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ πόλο έλξης και σημείο αναφοράς για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, και ιδιαίτερα για τους νέους επιστήμονες. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η δημοσίευση σε μετάφραση αναφορών ή εργασιών σε θέματα αιχμής.

  Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα εμπειρικής έρευνας, θεωρητικές συνθέσεις, επισκοπήσεις σημαντικών θεμάτων της Ψυχολογίας και βιβλιοκρισίες. Η επιλογή των άρθρων που υποβάλλονται για δημοσίευση γίνεται με βάση την επιστημονική τους ποιότητα μέσα από σύστημα κριτών. Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ εκδίδεται τέσσερις φορές το χρόνο και δημοσιεύει εργασίες στα ελληνικά. Είναι δυνατόν όμως να δημοσιεύει εργασίες και στα αγγλικά.

  Η Συντακτική Επιτροπή προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή όλων, ώστε η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ να συνεχίσει απρόσκοπτα τη βελτίωση και την ανάπτυξή της.

  Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ καταλογογραφείται στη βάση δεδομένων PsycINFO του Αμερικανικού Ψυχολογικού Συλλόγου (American Psychological Association, APA).

Τελευταία Νέα